کاتا عامل سربلندی ورزش قم در میادین آسیایی و جهانی/ تلاش جودوکاران برای رسیدن به افتخارات کاتا

کاتا عامل سربلندی ورزش قم در میادین آسیایی و جهانی/ تلاش جودوکاران برای رسیدن به افتخارات کاتا
چهره‌های موفق و افتخارآفرین کاتا جودو برای ورزش قم در میادین مختلف داخلی و برون‌مرزی موجب خلق افتخارات و کسب مدال‌های رنگارنگ شده‌اند.

کاتا عامل سربلندی ورزش قم در میادین آسیایی و جهانی/ تلاش جودوکاران برای رسیدن به افتخارات کاتا

چهره‌های موفق و افتخارآفرین کاتا جودو برای ورزش قم در میادین مختلف داخلی و برون‌مرزی موجب خلق افتخارات و کسب مدال‌های رنگارنگ شده‌اند.
کاتا عامل سربلندی ورزش قم در میادین آسیایی و جهانی/ تلاش جودوکاران برای رسیدن به افتخارات کاتا

خرید وی پی ان

گروه تلگرام

View more posts from this author