چین نخستین صعود کننده به مسابقات جهانی والیبال لقب گرفت

چین نخستین صعود کننده به مسابقات جهانی والیبال لقب گرفت
تیم ملی والیبال چین با برتری 3 بر صفر مقابل کره‌جنوبی به عنوان نخستین تیم راه یافته به مسابقات جهانی لقب گرفت.

چین نخستین صعود کننده به مسابقات جهانی والیبال لقب گرفت

تیم ملی والیبال چین با برتری 3 بر صفر مقابل کره‌جنوبی به عنوان نخستین تیم راه یافته به مسابقات جهانی لقب گرفت.
چین نخستین صعود کننده به مسابقات جهانی والیبال لقب گرفت

View more posts from this author