چهل و هفتمین جشنواره بین‌المللی رشد در مشهد برگزار می‌شود

چهل و هفتمین جشنواره بین‌المللی رشد در مشهد برگزار می‌شود
دبیر چهل و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد از برگزاری رخداد فرهنگی در مشهد همزمان با 3 تا 10 آذر ماه امسال خبر داد.

چهل و هفتمین جشنواره بین‌المللی رشد در مشهد برگزار می‌شود

دبیر چهل و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد از برگزاری رخداد فرهنگی در مشهد همزمان با 3 تا 10 آذر ماه امسال خبر داد.
چهل و هفتمین جشنواره بین‌المللی رشد در مشهد برگزار می‌شود

View more posts from this author