پیگیر مشکلات شناگاه‌های آلوده در مازندران هستیم/ امکانات و نیروی انسانی جوابگوی مهار حریق در جنگل‌ها نیست

پیگیر مشکلات شناگاه‌های آلوده در مازندران هستیم/ امکانات و نیروی انسانی جوابگوی مهار حریق در جنگل‌ها نیست
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه همچنان پیگیر بحث شناگاه‌های آلوده در مازندران هستیم، گفت: بحث شناسایی منابع آلاینده نیز در دستور کار قرار دارد.

پیگیر مشکلات شناگاه‌های آلوده در مازندران هستیم/ امکانات و نیروی انسانی جوابگوی مهار حریق در جنگل‌ها نیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه همچنان پیگیر بحث شناگاه‌های آلوده در مازندران هستیم، گفت: بحث شناسایی منابع آلاینده نیز در دستور کار قرار دارد.
پیگیر مشکلات شناگاه‌های آلوده در مازندران هستیم/ امکانات و نیروی انسانی جوابگوی مهار حریق در جنگل‌ها نیست

View more posts from this author