پیگیری طرح «ویترین پاک» در دماوند

پیگیری طرح «ویترین پاک» در دماوند
فرمانده بسیج اصناف و بازاریان شهرستان دماوند گفت: طرح «ویترین پاک» در بسیج اصناف این شهرستان پیگیری می‌شود.

پیگیری طرح «ویترین پاک» در دماوند

فرمانده بسیج اصناف و بازاریان شهرستان دماوند گفت: طرح «ویترین پاک» در بسیج اصناف این شهرستان پیگیری می‌شود.
پیگیری طرح «ویترین پاک» در دماوند

پرس نیوز

View more posts from this author