پیگیری جدی طرح‌های اکرام ایتام و محسنین در شمیرانات/ سفره‌های آسمانی برپا می‌شود

پیگیری جدی طرح‌های اکرام ایتام و محسنین در شمیرانات/ سفره‌های آسمانی برپا می‌شود
رئیس کمیته امداد شهرستان شمیرانات از برپایی سفره‌های آسمانی و پیگیری جدی طرح‌های اکرام ایتام و محسنین در این شهرستان خبر داد.

پیگیری جدی طرح‌های اکرام ایتام و محسنین در شمیرانات/ سفره‌های آسمانی برپا می‌شود

رئیس کمیته امداد شهرستان شمیرانات از برپایی سفره‌های آسمانی و پیگیری جدی طرح‌های اکرام ایتام و محسنین در این شهرستان خبر داد.
پیگیری جدی طرح‌های اکرام ایتام و محسنین در شمیرانات/ سفره‌های آسمانی برپا می‌شود

ganool review

View more posts from this author