پیکر 5 شهید مدافع حرم در قم تشییع شد

پیکر 5 شهید مدافع حرم در قم تشییع شد
مردم شهر قم، پیکر پنج نفر از شهدای لشکر فاطمیون را در این شهر تشییع کردند.

پیکر 5 شهید مدافع حرم در قم تشییع شد

مردم شهر قم، پیکر پنج نفر از شهدای لشکر فاطمیون را در این شهر تشییع کردند.
پیکر 5 شهید مدافع حرم در قم تشییع شد

View more posts from this author