پیکر مطهر 7 شهید مدافع حرم در قم تشییع شد

پیکر مطهر 7 شهید مدافع حرم در قم تشییع شد
پیکر مطهر هفت شهید مدافع حرم همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع) در قم تشییع شد.

پیکر مطهر 7 شهید مدافع حرم در قم تشییع شد

پیکر مطهر هفت شهید مدافع حرم همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع) در قم تشییع شد.
پیکر مطهر 7 شهید مدافع حرم در قم تشییع شد

View more posts from this author