پیکر مطهر شهید علیرضا تمدن در شهریار تشییع شد

پیکر مطهر شهید علیرضا تمدن در شهریار تشییع شد
مراسم تشییع پیکر شهید علیرضا تمدن با حضور مردم ولایت‌مدار در شهرستان شهریار برگزار شد.

پیکر مطهر شهید علیرضا تمدن در شهریار تشییع شد

مراسم تشییع پیکر شهید علیرضا تمدن با حضور مردم ولایت‌مدار در شهرستان شهریار برگزار شد.
پیکر مطهر شهید علیرضا تمدن در شهریار تشییع شد

View more posts from this author