پیکر شهید مدافع حرم محمدعلی رضایی تشییع شد

پیکر شهید مدافع حرم محمدعلی رضایی تشییع شد
صبح امروز هم‌زمان با آخرین روز از ماه صفر و شهادت امام رضا(ع) مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم محمدعلی رضایی برگزار شد.

پیکر شهید مدافع حرم محمدعلی رضایی تشییع شد

صبح امروز هم‌زمان با آخرین روز از ماه صفر و شهادت امام رضا(ع) مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم محمدعلی رضایی برگزار شد.
پیکر شهید مدافع حرم محمدعلی رضایی تشییع شد

View more posts from this author