پیکر شهید مدافع حرم «غلامحسین امیری» در کرمان تشییع شد

پیکر شهید مدافع حرم «غلامحسین امیری» در کرمان تشییع شد
پیکر شهید مدافع حرم «غلامحسین امیری» در کرمان همزمان با سومین یادواره شهدای تدارکات و پشتیبانی شهرستان کرمان تشییع شد.

پیکر شهید مدافع حرم «غلامحسین امیری» در کرمان تشییع شد

پیکر شهید مدافع حرم «غلامحسین امیری» در کرمان همزمان با سومین یادواره شهدای تدارکات و پشتیبانی شهرستان کرمان تشییع شد.
پیکر شهید مدافع حرم «غلامحسین امیری» در کرمان تشییع شد

View more posts from this author