پیکر شهید مدافع امنیت «احمد شوهانی» در نهاوند تشییع شد+ تصاویر

پیکر شهید مدافع امنیت «احمد شوهانی» در نهاوند تشییع شد+ تصاویر
پیکر شهید مدافع امنیت «احمد شوهانی» صبح امروز با حضور اقشار مختلف مردم و مسؤولان در نهاوند تشییع شد.

پیکر شهید مدافع امنیت «احمد شوهانی» در نهاوند تشییع شد+ تصاویر

پیکر شهید مدافع امنیت «احمد شوهانی» صبح امروز با حضور اقشار مختلف مردم و مسؤولان در نهاوند تشییع شد.
پیکر شهید مدافع امنیت «احمد شوهانی» در نهاوند تشییع شد+ تصاویر

View more posts from this author