پیکر دومین شهید مدافع حرم در یزد تشییع می‌شود

پیکر دومین شهید مدافع حرم در یزد تشییع می‌شود
پیکر دومین شهید مدافع حرم حضرت زینب کبری(س) عصر فردا در یزد تشییع و خاکسپاری می‌شود.

پیکر دومین شهید مدافع حرم در یزد تشییع می‌شود

پیکر دومین شهید مدافع حرم حضرت زینب کبری(س) عصر فردا در یزد تشییع و خاکسپاری می‌شود.
پیکر دومین شهید مدافع حرم در یزد تشییع می‌شود

تکنولوژی جدید

View more posts from this author