پیش‌بینی یخ‌زدگی 2700 تن پرتغال در باغات فریدونکنار

پیش‌بینی یخ‌زدگی 2700 تن پرتغال در باغات فریدونکنار
بخشدار مرکزی فریدونکنار از پیش‌بینی یخ‌زدگی 2 هزار و 700 تن پرتغال در باغات این شهرستان ساحلی خبر داد.

پیش‌بینی یخ‌زدگی 2700 تن پرتغال در باغات فریدونکنار

بخشدار مرکزی فریدونکنار از پیش‌بینی یخ‌زدگی 2 هزار و 700 تن پرتغال در باغات این شهرستان ساحلی خبر داد.
پیش‌بینی یخ‌زدگی 2700 تن پرتغال در باغات فریدونکنار

View more posts from this author