پیش‌بینی تولید 270 تن باقلا در سوادکوه شمالی

پیش‌بینی تولید 270 تن باقلا در سوادکوه شمالی
مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه شمالی از پیش‌بینی تولید 270 تن باقلا در این شهرستان خبر داد.

پیش‌بینی تولید 270 تن باقلا در سوادکوه شمالی

مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه شمالی از پیش‌بینی تولید 270 تن باقلا در این شهرستان خبر داد.
پیش‌بینی تولید 270 تن باقلا در سوادکوه شمالی

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author