پیش‌بینی بارش نرمال و دمای یک درجه بیشتر از نرمال برای سه ماهه آینده در مازندران

پیش‌بینی بارش نرمال و دمای یک درجه بیشتر از نرمال برای سه ماهه آینده در مازندران
مدیرکل هواشناسی استان مازندران گفت: طی دوره سه ماهه خرداد، تیر و مرداد سال 95؛ میانگین بارش مازندران در حد میانگین بلندمدت و دمای هوا تا یک درجه بیشتر از نرمال بلندمدت پیش‌‏بینی می‌‏شود.

پیش‌بینی بارش نرمال و دمای یک درجه بیشتر از نرمال برای سه ماهه آینده در مازندران

مدیرکل هواشناسی استان مازندران گفت: طی دوره سه ماهه خرداد، تیر و مرداد سال 95؛ میانگین بارش مازندران در حد میانگین بلندمدت و دمای هوا تا یک درجه بیشتر از نرمال بلندمدت پیش‌‏بینی می‌‏شود.
پیش‌بینی بارش نرمال و دمای یک درجه بیشتر از نرمال برای سه ماهه آینده در مازندران

تلگرام

View more posts from this author