پیش‌بینی ایجاد 145 هزار شغل در حوزه‌ میراث فرهنگی طی سال جاری

پیش‌بینی ایجاد 145 هزار شغل در حوزه‌ میراث فرهنگی طی سال جاری
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ایجاد 145 هزار شغل در سال 97 در کشور خبر داد و گفت: برنامه‌های خوبی در حوزه گردشگری و صنایع دستی آماده کرده‌ایم که در سال 97 بنا داریم 145 هزار شغل در این حوزه‌ها ایجاد کنیم.

پیش‌بینی ایجاد 145 هزار شغل در حوزه‌ میراث فرهنگی طی سال جاری

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ایجاد 145 هزار شغل در سال 97 در کشور خبر داد و گفت: برنامه‌های خوبی در حوزه گردشگری و صنایع دستی آماده کرده‌ایم که در سال 97 بنا داریم 145 هزار شغل در این حوزه‌ها ایجاد کنیم.
پیش‌بینی ایجاد 145 هزار شغل در حوزه‌ میراث فرهنگی طی سال جاری

View more posts from this author