پیش‌بینی ایجاد بیش از یک هزار اشتغال در آبیک

پیش‌بینی ایجاد بیش از یک هزار اشتغال در آبیک
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آبیک از پیش‌بینی ایجاد یک هزار اشتغال از سوی دستگاه‌های اجرایی این شهرستان طی سال جاری خبر داد.

پیش‌بینی ایجاد بیش از یک هزار اشتغال در آبیک

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آبیک از پیش‌بینی ایجاد یک هزار اشتغال از سوی دستگاه‌های اجرایی این شهرستان طی سال جاری خبر داد.
پیش‌بینی ایجاد بیش از یک هزار اشتغال در آبیک

خرم خبر

View more posts from this author