پیش‌بینی افزایش 2 درصدی تورم در سال آینده/ تراز حساب جاری کشور کاهش می‌یابد

پیش‌بینی افزایش 2 درصدی تورم در سال آینده/ تراز حساب جاری کشور کاهش می‌یابد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول گفت: افزایش تورم ایران در سال آینده درصد قابل توجهی نخواهد بود و تنها 2 درصد تورم داریم.

پیش‌بینی افزایش 2 درصدی تورم در سال آینده/ تراز حساب جاری کشور کاهش می‌یابد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول گفت: افزایش تورم ایران در سال آینده درصد قابل توجهی نخواهد بود و تنها 2 درصد تورم داریم.
پیش‌بینی افزایش 2 درصدی تورم در سال آینده/ تراز حساب جاری کشور کاهش می‌یابد

View more posts from this author