پیش‌بینی افزایش ابر و رگبار پراکنده باران در تهران

پیش‌بینی افزایش ابر و رگبار پراکنده باران در تهران
اداره‌کل هواشناسی استان تهران وضعیت جوی امروز استان را کمی ابری در عصر همراه با افزایش ابر و رگبار پراکنده و وزش باد و احتمال رعد و برق پیش‌بینی کرد.

پیش‌بینی افزایش ابر و رگبار پراکنده باران در تهران

اداره‌کل هواشناسی استان تهران وضعیت جوی امروز استان را کمی ابری در عصر همراه با افزایش ابر و رگبار پراکنده و وزش باد و احتمال رعد و برق پیش‌بینی کرد.
پیش‌بینی افزایش ابر و رگبار پراکنده باران در تهران

View more posts from this author