پیشرو بودن 11.7 درصدی کمیته امداد قزوین در راستای ایجاد اشتغال

پیشرو بودن 11.7 درصدی کمیته امداد قزوین در راستای ایجاد اشتغال
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین گفت: تاکنون با اقدامات صورت گرفته در راستای ایجاد اشتغال برای مددجویان تحت پوشش این نهاد 11.7 درصد از برنامه سه ماه نخست سال جاری جلوتر هستیم.

پیشرو بودن 11.7 درصدی کمیته امداد قزوین در راستای ایجاد اشتغال

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین گفت: تاکنون با اقدامات صورت گرفته در راستای ایجاد اشتغال برای مددجویان تحت پوشش این نهاد 11.7 درصد از برنامه سه ماه نخست سال جاری جلوتر هستیم.
پیشرو بودن 11.7 درصدی کمیته امداد قزوین در راستای ایجاد اشتغال

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author