پیشرفت 93 درصدی پروژه گندله‌سازی 5 میلیون‌تنی در خراسان رضوی/ معادن سنگان یک‌گام دیگر تا بهره‌برداری

پیشرفت 93 درصدی پروژه گندله‌سازی 5 میلیون‌تنی در خراسان رضوی/ معادن سنگان یک‌گام دیگر تا بهره‌برداری
مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان گفت: پروژه کنسانتره‌سازی و پروژه‌های جانبی با حمایت‌های به‌عمل آمده با سرعت وارد فاز اجرایی شده تا سال آینده به‌طور کامل شاهد راه‌اندازی کنسانتره‌سازی و تکمیل زنجیره تولید از سنگ تا ورق باشیم.

پیشرفت 93 درصدی پروژه گندله‌سازی 5 میلیون‌تنی در خراسان رضوی/ معادن سنگان یک‌گام دیگر تا بهره‌برداری

مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان گفت: پروژه کنسانتره‌سازی و پروژه‌های جانبی با حمایت‌های به‌عمل آمده با سرعت وارد فاز اجرایی شده تا سال آینده به‌طور کامل شاهد راه‌اندازی کنسانتره‌سازی و تکمیل زنجیره تولید از سنگ تا ورق باشیم.
پیشرفت 93 درصدی پروژه گندله‌سازی 5 میلیون‌تنی در خراسان رضوی/ معادن سنگان یک‌گام دیگر تا بهره‌برداری

View more posts from this author