پیشتازی تراکتورسازی از پرسپولیس و استقلال/ چه تیم‌هایی از سفر آسیایی بازخواهند ماند؟

پیشتازی تراکتورسازی از پرسپولیس و استقلال/ چه تیم‌هایی از سفر آسیایی بازخواهند ماند؟
در حالی 24 ساعت به پایان زمان کنفدراسیون فوتبال آسیا به 4 تیم ایرانی برای تحویل مدارک و اخذ مجوز حرفه‌ای برای حضور در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا مانده است که باشگاه تراکتورسازی تبریز کمترین چالش نسبت به 3 تیم دیگر داشته و این باشگاه توانسته بخش بزرگی از بدهی‌های خود را پرداخت کند.

پیشتازی تراکتورسازی از پرسپولیس و استقلال/ چه تیم‌هایی از سفر آسیایی بازخواهند ماند؟

در حالی 24 ساعت به پایان زمان کنفدراسیون فوتبال آسیا به 4 تیم ایرانی برای تحویل مدارک و اخذ مجوز حرفه‌ای برای حضور در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا مانده است که باشگاه تراکتورسازی تبریز کمترین چالش نسبت به 3 تیم دیگر داشته و این باشگاه توانسته بخش بزرگی از بدهی‌های خود را پرداخت کند.
پیشتازی تراکتورسازی از پرسپولیس و استقلال/ چه تیم‌هایی از سفر آسیایی بازخواهند ماند؟

View more posts from this author