پیروزی واترپلوی نفت و گاز گچساران مقابل شهید نوفلاح تهران

پیروزی واترپلوی نفت و گاز گچساران مقابل شهید نوفلاح تهران
در هفته ششم دور برگشت لیگ برتر واترپلو کشور تیم نفت و گاز و گچساران مقابل شهید نوفلاح تهران به پیروزی دست یافتند.

پیروزی واترپلوی نفت و گاز گچساران مقابل شهید نوفلاح تهران

در هفته ششم دور برگشت لیگ برتر واترپلو کشور تیم نفت و گاز و گچساران مقابل شهید نوفلاح تهران به پیروزی دست یافتند.
پیروزی واترپلوی نفت و گاز گچساران مقابل شهید نوفلاح تهران

View more posts from this author