پیروزی نساجی مازندران مقابل صبای قم قعرنشین

پیروزی نساجی مازندران مقابل صبای قم قعرنشین
نساجی مازندران و صبای قم در لیگ یک کشور مقابل یکدیگر قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع تیم نساجی به پایان رسید و شاگردان پاشازاده توانستند دوباره مکان دوم جدول را از آن خود کنند.

پیروزی نساجی مازندران مقابل صبای قم قعرنشین

نساجی مازندران و صبای قم در لیگ یک کشور مقابل یکدیگر قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع تیم نساجی به پایان رسید و شاگردان پاشازاده توانستند دوباره مکان دوم جدول را از آن خود کنند.
پیروزی نساجی مازندران مقابل صبای قم قعرنشین

View more posts from this author