پیروزی لحظه پایانی فولاد در اصفهان/ شکست خانگی شاگردان قلعه‌نویی

پیروزی لحظه پایانی فولاد در اصفهان/ شکست خانگی شاگردان قلعه‌نویی
دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان با پیروزی شاگردان پورموسوی خاتمه پیدا کرد.

پیروزی لحظه پایانی فولاد در اصفهان/ شکست خانگی شاگردان قلعه‌نویی

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان با پیروزی شاگردان پورموسوی خاتمه پیدا کرد.
پیروزی لحظه پایانی فولاد در اصفهان/ شکست خانگی شاگردان قلعه‌نویی

View more posts from this author