پیروزی صنعت مس برابر نیروی زمینی در لیگ هندبال

پیروزی صنعت مس برابر نیروی زمینی در لیگ هندبال
دیدار دو تیم صنعت مس کرمان و نیروی زمینی تهران در لیگ هنبال کشور با پیروزی نارجی‌پوشان کرمانی به پایان رسید.

پیروزی صنعت مس برابر نیروی زمینی در لیگ هندبال

دیدار دو تیم صنعت مس کرمان و نیروی زمینی تهران در لیگ هنبال کشور با پیروزی نارجی‌پوشان کرمانی به پایان رسید.
پیروزی صنعت مس برابر نیروی زمینی در لیگ هندبال

View more posts from this author