پیروزی جبهه مقاومت برگرفته از تدبیر رهبری است/ الطاف الهی در پیروزی بر داعش مشهود بود

پیروزی جبهه مقاومت برگرفته از تدبیر رهبری است/ الطاف الهی در پیروزی بر داعش مشهود بود
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان با بیان اینکه الطاف الهی موجب پیروزی جبهه مقاومت در برابر تکفیری‌ها شد، گفت: جبهه مقاومت به دشمن از همان جایی که پیش‌بینی می‌کرد اسلام را زمین‌گیر کند، ضربه زد.

پیروزی جبهه مقاومت برگرفته از تدبیر رهبری است/ الطاف الهی در پیروزی بر داعش مشهود بود

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان با بیان اینکه الطاف الهی موجب پیروزی جبهه مقاومت در برابر تکفیری‌ها شد، گفت: جبهه مقاومت به دشمن از همان جایی که پیش‌بینی می‌کرد اسلام را زمین‌گیر کند، ضربه زد.
پیروزی جبهه مقاومت برگرفته از تدبیر رهبری است/ الطاف الهی در پیروزی بر داعش مشهود بود

View more posts from this author