پیروزی برابر «یس آل» بسکتبال شهرداری گرگان را نجات داد/ نبرد نفس‌گیر جوانان گرگانی در دربی پربرخورد

پیروزی برابر «یس آل» بسکتبال شهرداری گرگان را نجات داد/ نبرد نفس‌گیر جوانان گرگانی در دربی پربرخورد
تیم بسکتبال شهرداری گرگان در دیدار برگشت خود برابر «یس آل» گرگان موفق شد به پیروزی دست یابد تا با کسب این پیروزی به رقابت‌های پلی‌آف لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور صعود کند.

پیروزی برابر «یس آل» بسکتبال شهرداری گرگان را نجات داد/ نبرد نفس‌گیر جوانان گرگانی در دربی پربرخورد

تیم بسکتبال شهرداری گرگان در دیدار برگشت خود برابر «یس آل» گرگان موفق شد به پیروزی دست یابد تا با کسب این پیروزی به رقابت‌های پلی‌آف لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور صعود کند.
پیروزی برابر «یس آل» بسکتبال شهرداری گرگان را نجات داد/ نبرد نفس‌گیر جوانان گرگانی در دربی پربرخورد

View more posts from this author