پیروزی‌های جبهه مقاومت در برابر تکفیری‌ها، شیرازه داعش را از هم پاشید/ خون «فرهنگی‌ها» بساط داعشیان را از منطقه برخواهد چید

پیروزی‌های جبهه مقاومت در برابر تکفیری‌ها، شیرازه داعش را از هم پاشید/ خون «فرهنگی‌ها» بساط داعشیان را از منطقه برخواهد چید
معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمین سپاه با بیان اینکه خون «فرهنگی‌ها» بساط داعشیان را از منطقه برخواهد چید، گفت: شرایط و وضعیت عالی مدافعان حرم در جبهه‌های عراق و سوریه نوید نابودی همیشگی تکفیری‌ها را می‌دهد.

پیروزی‌های جبهه مقاومت در برابر تکفیری‌ها، شیرازه داعش را از هم پاشید/ خون «فرهنگی‌ها» بساط داعشیان را از منطقه برخواهد چید

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمین سپاه با بیان اینکه خون «فرهنگی‌ها» بساط داعشیان را از منطقه برخواهد چید، گفت: شرایط و وضعیت عالی مدافعان حرم در جبهه‌های عراق و سوریه نوید نابودی همیشگی تکفیری‌ها را می‌دهد.
پیروزی‌های جبهه مقاومت در برابر تکفیری‌ها، شیرازه داعش را از هم پاشید/ خون «فرهنگی‌ها» بساط داعشیان را از منطقه برخواهد چید

View more posts from this author