پیدا شدن پیکر بی‌جان کوهنوردی بندرعباسی در ارتفاعات دماوند

پیدا شدن پیکر بی‌جان کوهنوردی بندرعباسی در ارتفاعات دماوند
رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان هرمزگان گفت: پیکر مرحوم برکت صادقی کوهنورد بندرعباسی در ارتفاعات کوه دماوند پس از گذشت 28 روز توسط یک گروه کوهنوردی از استان همدان پیدا شده است.

پیدا شدن پیکر بی‌جان کوهنوردی بندرعباسی در ارتفاعات دماوند

رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان هرمزگان گفت: پیکر مرحوم برکت صادقی کوهنورد بندرعباسی در ارتفاعات کوه دماوند پس از گذشت 28 روز توسط یک گروه کوهنوردی از استان همدان پیدا شده است.
پیدا شدن پیکر بی‌جان کوهنوردی بندرعباسی در ارتفاعات دماوند

پرس نیوز

View more posts from this author