پیام روز قدس به دنیا مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیسم است

پیام روز قدس به دنیا مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیسم است
امام جمعه شهریار گفت: پیام روز قدس به همه دنیا از طرف مسلمانان عالم این است که زیر بار ظلم نخواهیم رفت، مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیسم هرگر از زبانمان نمی‌افتد.

پیام روز قدس به دنیا مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیسم است

امام جمعه شهریار گفت: پیام روز قدس به همه دنیا از طرف مسلمانان عالم این است که زیر بار ظلم نخواهیم رفت، مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیسم هرگر از زبانمان نمی‌افتد.
پیام روز قدس به دنیا مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیسم است

خرید vpn توربو

ganool review

View more posts from this author