پیام ایران به جهان در روز قدس؛ اجازه ظلم کردن به دیگران را نمی‌دهیم

پیام ایران به جهان در روز قدس؛ اجازه ظلم کردن به دیگران را نمی‌دهیم
فرمانده سپاه ناحیه کاشمر روز قدس را روز اثبات این نکته به جهان برشمرد که ملت ایران نه ‌نها خود زیر بار زور نمی‌رود،‌ بلکه اجازه نخواهد داد به ملت‌های مظلوم جهان نیز ظلم شود.

پیام ایران به جهان در روز قدس؛ اجازه ظلم کردن به دیگران را نمی‌دهیم

فرمانده سپاه ناحیه کاشمر روز قدس را روز اثبات این نکته به جهان برشمرد که ملت ایران نه ‌نها خود زیر بار زور نمی‌رود،‌ بلکه اجازه نخواهد داد به ملت‌های مظلوم جهان نیز ظلم شود.
پیام ایران به جهان در روز قدس؛ اجازه ظلم کردن به دیگران را نمی‌دهیم

خرید vpn نکست

ماشین های جدید

View more posts from this author