پیاده‌روی اربعین نشانه عظمت اسلام است/ مسؤولان برای تداوم شکوه این مراسم برنامه‌ریزی کنند

پیاده‌روی اربعین نشانه عظمت اسلام است/ مسؤولان برای تداوم شکوه این مراسم برنامه‌ریزی کنند
نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان گفت: مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی که باشکوه ویژه‌ای برگزار می‌شود، نشانه مجد و عظمت اسلام و پویایی مکتب حسینی است.

پیاده‌روی اربعین نشانه عظمت اسلام است/ مسؤولان برای تداوم شکوه این مراسم برنامه‌ریزی کنند

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان گفت: مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی که باشکوه ویژه‌ای برگزار می‌شود، نشانه مجد و عظمت اسلام و پویایی مکتب حسینی است.
پیاده‌روی اربعین نشانه عظمت اسلام است/ مسؤولان برای تداوم شکوه این مراسم برنامه‌ریزی کنند

View more posts from this author