پول‌های نجومی آسیب بزرگی برای فوتبال ایران است

پول‌های نجومی آسیب بزرگی برای فوتبال ایران است
بازیکن اسبق تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس گفت: پرداخت پول‌های نجومی به برخی از بازیکنان فوتبال، آسیب بزرگی برای این رشته ورزشی است.

پول‌های نجومی آسیب بزرگی برای فوتبال ایران است

بازیکن اسبق تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس گفت: پرداخت پول‌های نجومی به برخی از بازیکنان فوتبال، آسیب بزرگی برای این رشته ورزشی است.
پول‌های نجومی آسیب بزرگی برای فوتبال ایران است

آهنگ جدید

View more posts from this author