پولادمرد خراسان‌جنوبی هماورد برترین‌های جهان می‌شود

پولادمرد خراسان‌جنوبی هماورد برترین‌های جهان می‌شود
“سیدحمید ساعدی” از خراسان‌جنوبی در مسابقات قهرمانی پاورلفتینگ جهانی 2018 روسیه به نمایندگی از ایران به مصاف برترین‌های دنیا می‌رود.

پولادمرد خراسان‌جنوبی هماورد برترین‌های جهان می‌شود

“سیدحمید ساعدی” از خراسان‌جنوبی در مسابقات قهرمانی پاورلفتینگ جهانی 2018 روسیه به نمایندگی از ایران به مصاف برترین‌های دنیا می‌رود.
پولادمرد خراسان‌جنوبی هماورد برترین‌های جهان می‌شود

View more posts from this author