پوشش لحظه‌به‌لحظه اخبار مناطق زلزله‌زده باتوجه به موج سرما

پوشش لحظه‌به‌لحظه اخبار مناطق زلزله‌زده باتوجه به موج سرما
مردم مصیبت‌دیده و زلزله‌زده کرمانشاه زیر چادرهای پلاستیکی روزگار می‌گذرانند و چشمان امیدشان به کمک مسؤولان و مردم خیر و نیکوکار کشور برای داشتن حداقل سرپناهی مستحکم و گرم دوخته شده است.

پوشش لحظه‌به‌لحظه اخبار مناطق زلزله‌زده باتوجه به موج سرما

مردم مصیبت‌دیده و زلزله‌زده کرمانشاه زیر چادرهای پلاستیکی روزگار می‌گذرانند و چشمان امیدشان به کمک مسؤولان و مردم خیر و نیکوکار کشور برای داشتن حداقل سرپناهی مستحکم و گرم دوخته شده است.
پوشش لحظه‌به‌لحظه اخبار مناطق زلزله‌زده باتوجه به موج سرما

View more posts from this author