پشت مرز ماندن زائران مایه شرمساری است نه لغو سخنرانی علی مطهری/عده‌ای اسباب موج‌سواری دشمن شده‌اند

پشت مرز ماندن زائران مایه شرمساری است نه لغو سخنرانی علی مطهری/عده‌ای اسباب موج‌سواری دشمن شده‌اند
امام جمعه کبگیان گفت: پشت مرز ماندن زائران مایه شرمساری است نه لغو سخنرانی علی مطهری.

پشت مرز ماندن زائران مایه شرمساری است نه لغو سخنرانی علی مطهری/عده‌ای اسباب موج‌سواری دشمن شده‌اند

امام جمعه کبگیان گفت: پشت مرز ماندن زائران مایه شرمساری است نه لغو سخنرانی علی مطهری.
پشت مرز ماندن زائران مایه شرمساری است نه لغو سخنرانی علی مطهری/عده‌ای اسباب موج‌سواری دشمن شده‌اند

View more posts from this author