پس از 4 هفته در مورد بازیکنان تصمیم‌گیری می‌کنیم/ هوادار حق اعتراض دارد

پس از 4 هفته در مورد بازیکنان تصمیم‌گیری می‌کنیم/ هوادار حق اعتراض دارد
سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: خواسته باشگاه این است که خود را در جدول به جایگاه خوبی برساند و چهار هفته باقی‌مانده آزمون بزرگی است که نتیجه مناسبی کسب شود.

پس از 4 هفته در مورد بازیکنان تصمیم‌گیری می‌کنیم/ هوادار حق اعتراض دارد

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: خواسته باشگاه این است که خود را در جدول به جایگاه خوبی برساند و چهار هفته باقی‌مانده آزمون بزرگی است که نتیجه مناسبی کسب شود.
پس از 4 هفته در مورد بازیکنان تصمیم‌گیری می‌کنیم/ هوادار حق اعتراض دارد

View more posts from this author