پرچم سبز متبرک حرم رضوی با پرچم مشکی در رفسنجان تعویض شد

پرچم سبز متبرک حرم رضوی با پرچم مشکی در رفسنجان تعویض شد
با حلول ماه ربیع‌الاول پرچم سبز متبرک حرم مطهر رضوی بر فراز میدان قدس رفسنجان برافراشته شد.

پرچم سبز متبرک حرم رضوی با پرچم مشکی در رفسنجان تعویض شد

با حلول ماه ربیع‌الاول پرچم سبز متبرک حرم مطهر رضوی بر فراز میدان قدس رفسنجان برافراشته شد.
پرچم سبز متبرک حرم رضوی با پرچم مشکی در رفسنجان تعویض شد

View more posts from this author