پرچم سبز رضوی بر فراز گنبد منور امام رضا(ع) به اهتزار درمی‌آید

پرچم سبز رضوی بر فراز گنبد منور امام رضا(ع) به اهتزار درمی‌آید
معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی گفت: همزمان با طلوع سومین روز از ماه ربیع الاول، پرچم گنبد حرم مطهر امام رضا (ع) تعویض می‌شود

پرچم سبز رضوی بر فراز گنبد منور امام رضا(ع) به اهتزار درمی‌آید

معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی گفت: همزمان با طلوع سومین روز از ماه ربیع الاول، پرچم گنبد حرم مطهر امام رضا (ع) تعویض می‌شود
پرچم سبز رضوی بر فراز گنبد منور امام رضا(ع) به اهتزار درمی‌آید

View more posts from this author