پروژه منوریل قم تعیین تکلیف شود/ اهتمام بیشتر شهرداری به مسائل فرهنگی

پروژه منوریل قم تعیین تکلیف شود/ اهتمام بیشتر شهرداری به مسائل فرهنگی
یکی از مراجع عظام تقلید گفت: پروژه منوریل به دلیل اینکه در مرکز شهر و در کنار بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) قرار دارد و در معرض دید زائرین حرم کریمه اهل بیت(س) است جلوه شهر قم را خراب کرده و باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

پروژه منوریل قم تعیین تکلیف شود/ اهتمام بیشتر شهرداری به مسائل فرهنگی

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: پروژه منوریل به دلیل اینکه در مرکز شهر و در کنار بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) قرار دارد و در معرض دید زائرین حرم کریمه اهل بیت(س) است جلوه شهر قم را خراب کرده و باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
پروژه منوریل قم تعیین تکلیف شود/ اهتمام بیشتر شهرداری به مسائل فرهنگی

View more posts from this author