پرسپولیسی‌ها مغرور شوند، استقلالی‌ها می‌رسند

پرسپولیسی‌ها مغرور شوند، استقلالی‌ها می‌رسند
مدافع اسبق تیم‌های استقلال و پرسپولیس گفت: اگر شاگردان برانکو با غرور مسابقات آینده را در لیگ انجام دهند، به طور قطع آسیب دیده و جای آنها در صدر جدول را شاگردان منصوریان می‌گیرند.

پرسپولیسی‌ها مغرور شوند، استقلالی‌ها می‌رسند

مدافع اسبق تیم‌های استقلال و پرسپولیس گفت: اگر شاگردان برانکو با غرور مسابقات آینده را در لیگ انجام دهند، به طور قطع آسیب دیده و جای آنها در صدر جدول را شاگردان منصوریان می‌گیرند.
پرسپولیسی‌ها مغرور شوند، استقلالی‌ها می‌رسند

View more posts from this author