پرداخت 770 میلیارد ریال تسهیلات به صادرکنندگان فارس

پرداخت 770 میلیارد ریال تسهیلات به صادرکنندگان فارس
رئیس بانک توسعه صادرات فارس از پرداخت 770 میلیارد ریال تسهیلات به صادرکنندگان این استان در سال 94 خبر داد.

پرداخت 770 میلیارد ریال تسهیلات به صادرکنندگان فارس

رئیس بانک توسعه صادرات فارس از پرداخت 770 میلیارد ریال تسهیلات به صادرکنندگان این استان در سال 94 خبر داد.
پرداخت 770 میلیارد ریال تسهیلات به صادرکنندگان فارس

اسکای نیوز

View more posts from this author