پرداخت 530 فقره وام اشتغال‌زایی به مددجویان کهگیلویه و بویراحمدی

پرداخت 530 فقره وام اشتغال‌زایی به مددجویان کهگیلویه و بویراحمدی
معاون اشتغال کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد از پرداخت 530 فقره وام اشتغال‌زایی به مددجویان کهگیلویه و بویراحمدی خبر داد.

پرداخت 530 فقره وام اشتغال‌زایی به مددجویان کهگیلویه و بویراحمدی

معاون اشتغال کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد از پرداخت 530 فقره وام اشتغال‌زایی به مددجویان کهگیلویه و بویراحمدی خبر داد.
پرداخت 530 فقره وام اشتغال‌زایی به مددجویان کهگیلویه و بویراحمدی

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author