پرداخت 43 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان کردستان/ اختصاص 85 میلیارد تومان تسهیلات

پرداخت 43 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان کردستان/ اختصاص 85 میلیارد تومان تسهیلات
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کردستان از پرداخت 43 میلیارد تومان تسهیلات در 9 ماه نخست امسال به مددجویان کردستانی خبر داد.

پرداخت 43 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان کردستان/ اختصاص 85 میلیارد تومان تسهیلات

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کردستان از پرداخت 43 میلیارد تومان تسهیلات در 9 ماه نخست امسال به مددجویان کردستانی خبر داد.
پرداخت 43 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان کردستان/ اختصاص 85 میلیارد تومان تسهیلات

View more posts from this author