پرداخت 298 میلیارد تومان تسهیلات رفع موانع تولید در مازندران

پرداخت 298 میلیارد تومان تسهیلات رفع موانع تولید در مازندران
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه نیروی انسانی استاندار مازندران گفت: هم‌اکنون 298 میلیارد تومان میزان تسهیلات رفع موانع تولید به واحدهای تولیدی و صنعتی استان اختصاص یافته است.

پرداخت 298 میلیارد تومان تسهیلات رفع موانع تولید در مازندران

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه نیروی انسانی استاندار مازندران گفت: هم‌اکنون 298 میلیارد تومان میزان تسهیلات رفع موانع تولید به واحدهای تولیدی و صنعتی استان اختصاص یافته است.
پرداخت 298 میلیارد تومان تسهیلات رفع موانع تولید در مازندران

View more posts from this author