پرداخت سهم آلایندگی پارس جنوبی به دیر حق طبیعی مردم است

پرداخت سهم آلایندگی پارس جنوبی به دیر حق طبیعی مردم است
رئیس کمیسیون مطالبات مردمی شورای اسلامی شهر دیّر گفت: پرداخت و بهره‌مندی از سهم آلایندگی پارس جنوبی حق طبیعی مردم دیر است.

پرداخت سهم آلایندگی پارس جنوبی به دیر حق طبیعی مردم است

رئیس کمیسیون مطالبات مردمی شورای اسلامی شهر دیّر گفت: پرداخت و بهره‌مندی از سهم آلایندگی پارس جنوبی حق طبیعی مردم دیر است.
پرداخت سهم آلایندگی پارس جنوبی به دیر حق طبیعی مردم است

قدیر نیوز

View more posts from this author