پربیننده‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۲۴ ساعت گذشته

پربیننده‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۲۴ ساعت گذشته
«ژن خوب» در هیأت مدیره هلدینگ بزرگ اقتصادی و ماجرای کشته‌ شدن مامور پلیس توسط فوتبالیست مطرح در حالت مستی؛ از جمله پربیننده‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.

پربیننده‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۲۴ ساعت گذشته

«ژن خوب» در هیأت مدیره هلدینگ بزرگ اقتصادی و ماجرای کشته‌ شدن مامور پلیس توسط فوتبالیست مطرح در حالت مستی؛ از جمله پربیننده‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.
پربیننده‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۲۴ ساعت گذشته

View more posts from this author