پربحث‌ترین اخبار چهارشنبه خبرگزاری فارس

پربحث‌ترین اخبار چهارشنبه خبرگزاری فارس
تصمیم دولت درباره حقوق معلمان برخلاف روح مصوبه مجلس است، کری: برجام را پاره کنید به همان جای اول بازخواهید گشت، برجام با هر فرجامی قابل دفاع است، آقای ظریف! فرصتی را برای دیدار با دانشجویان امیرکبیر اختصاص می‌دادید و فریب کاربران تلگرام توسط یک برنامه جعلی پربحث ترین اخبار دیروز خبرگزاری فارس بود.

پربحث‌ترین اخبار چهارشنبه خبرگزاری فارس

تصمیم دولت درباره حقوق معلمان برخلاف روح مصوبه مجلس است، کری: برجام را پاره کنید به همان جای اول بازخواهید گشت، برجام با هر فرجامی قابل دفاع است، آقای ظریف! فرصتی را برای دیدار با دانشجویان امیرکبیر اختصاص می‌دادید و فریب کاربران تلگرام توسط یک برنامه جعلی پربحث ترین اخبار دیروز خبرگزاری فارس بود.
پربحث‌ترین اخبار چهارشنبه خبرگزاری فارس

View more posts from this author